Metoda Feldenkraisa

Metoda Feldenkraisa jest metodą reedukacji systemu nerwowego opracowaną przez Moshe Feldenkraisa - izraelskiego inżyniera, naukowca oraz mistrza judo. Jej powstanie i rozwój były w dużej mierze ukształtowane osobistym doświadczeniem jej twórcy. Łączy w sobie naukowe podstawy działania ludzkiego układu nerwowego z praktycznymi zasadami efektywnego poruszania się, zaczerpniętymi wprost ze sztuk walki i technik samoobrony. Jak mawiał sam Feldenkrais, celem metody jest aby "niemożliwe stało się możliwe, możliwe stało się łatwe, zaś łatwe stało się eleganckie". Skorzystać z niej mogą wszyscy, którzy:

  • cierpią z powodu dolegliwości bólowych i chcieliby nauczyć się żyć bez bólu,
  • chcą odzyskać pełną sprawność po wypadku lub kontuzji,
  • uprawiają sport i zależy im na zwiększeniu swojej efektywności ruchowej,
  • zajmują się dziedziną, która związana jest z "mową ciała" (m.in. taniec, śpiew, aktorstwo),
  • są ciekawi poznania własnych nawyków ruchowych i chcą odkryć jak mogą poruszać się lepiej.

W Metodzie Feldenkraisa ruch jest fundamentalnym narzędziem do zwiększenia własnej świadomości, czyli do głębszego poznania samego siebie. Nauczana jest w dwóch postaciach: w grupowych lekcjach Świadomości Poprzez Ruch oraz w lekcjach indywidualnych Funkcjonalnej Integracji. W lekcjach Świadomości Poprzez Ruch nauczyciel prowadzi uczestników werbalnie poprzez specyficzne instrukcje ruchowe. Lekcje indywidualne opierają się w dużej mierze na komunikacji niewerbalnej, czyli na dotyku i delikatnym, nieinwazyjnym ruchu. Oba sposoby nauczania służą jednak temu samemu, czyli poznaniu przez ucznia własnych wzorców ruchowych oraz ich wzbogaceniu. Poznanie osobistych nawyków ruchowych może stać się drogą do odkrycia w sobie nieznanego dotąd potencjału do odczuwania, myślenia i działania.

Sięganie Całym Sobą- lekcja audio